כיצד מתמודדים עם דייר סרבן תשלום ועד בית? כל התשובות!

ועדי בתים רבים נאלצים להתמודד עם סרבני תשלום, תופעה הגורמת אי נעימות לכל המעורבים והעלולה לפגוע בתפקודו התקין של הבניין. תשלום דמי ועד הבית היא חובה המעוגנת בחוק, כפי שנפרט בהמשך, אך מעבר לכך היא חיונית לשמירה על הבניין נקי ומתוחזק כיאות. תשלום דמי ועד הבית נועד לכסות את ההוצאות השוטפות של הבניין לרבות ניקיון […]